เวทีแลกเปลี่ยน “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นที่ รพ.จะนะ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 เวทีดังกล่าวตั้งคำถามกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้จะนะเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตว่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโดยภาคประชาชนและประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นหรือไม่ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนได้ที่ comments ของ video ได้เลยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s