เวทีสาธารณะ : ปากบารา สวรรค์อันดามัน

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมเที่ยวอ่าวปากบารา จ.สตูล ไปสำรวจโลกใต้ทะเล ดูปะการัง บ้านของปลานับร้อยชนิด แล้วเดินย่านชุมชนอ่าวปากบารา ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่

พูดคุยกับสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย และสินาด ตรีวรรณไชย หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาพื้นที่อันดามัน
รายการเวทีสาธารณะ วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 13.00 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s