เวทีสาธารณะ : ปากบารา สวรรค์อันดามัน

พูดคุยกับสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย และสินาด ตรีวรรณไชย หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาพื้นที่อันดามัน ในรายการเวทีสาธารณะ

เวทีแลกเปลี่ยน “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นที่ รพ.จะนะ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 เวทีดังกล่าวตั้งคำถามกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้จะนะเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตว่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโดยภาคประชาชนและประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นหรือไม่