เศรษฐศาสตร์ (ไม่) ตาย

Introduction

หลังวิกฤตการเงินโลก 2008 ผู้คนจำนวนมากหันมาตั้งคำถามกับพลังในการอธิบายโลกของวิชาเศรษฐศาสตร์ บ้างตำหนินักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤต บ้างวิจารณ์ความอับจบทางปัญญาในการแก้ปัญหาหลังวิกฤต ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาสำคัญอื่นๆ อย่างความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ฯลฯ มิหนำซ้ำ วิชาเศรษฐศาสตร์ยังถูกซ้ำเติมด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกำลังกลายเป็นคนตกยุค และอาจต้องตกงานไม่ต่างจากอีกหลายอาชีพ
ความนิยมในตัววิชาเศรษฐศาสตร์ยังเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้สนใจเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์อีกต่อไป จนมีข่าวว่า คณะเศรษฐศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยกำลังปิดตัวลง
เศรษฐศาสตร์กำลังจะตายจากไป หากไม่ปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

ขอเชิญชวนญาติมิตร ผู้รักเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน ร่วมค้นหาคำตอบว่า “เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือ?”
ผ่านพิธี (ซ้อม) สวดอภิธรรมวิชาเศรษฐศาสตร์ ในซีรีส์ “เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว?”
โดย 10 สถาบันวิชาการเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของไทย และ The101.world

Interviews

บทสัมภาษณ์สำรวจโลกใหม่ของเศรษฐศาสตร์ กับ 4 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อตอบคำถามว่า ‘เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือ?’

1. ดร.สันติธาร เสถียรไทย

เศรษฐศาสตร์ในโลกใหม่ของธุรกิจและเทคโนโลยี

ในยุคที่ข้อมูลมหาศาลไหลเวียนอยู่ในโลกดิจิทัล ผู้คนเปลี่ยนวิถีการบริโภคจากหน้ามือเป็นหลังมือ จนมีการพูดกันว่า หลายศาสตร์วิชาอาจหมดอายุไปแล้วหรือไม่ในโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะกับวิชาเศรษฐศาสตร์ในโลกของเศรษฐกิจใหม่ ที่ถูกตั้งคำถามว่า เศรษฐศาสตร์ตายแล้วหรือยัง ?


2. ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

เศรษฐศาสตร์ในโลก Big Data

ในโลกที่ข้อมูลท่วมท้น บางสำนักคิดเสนอว่า ทฤษฎีหรือหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะข้อมูลทำให้เราเห็น ‘ความจริง’ ได้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยทฤษฎีมาสร้างคำอธิบายหรือสมมติฐานอีกต่อไป
หากเป็นเช่นนั้นจริง คำถามที่ตามมาคือ แล้วเศรษฐศาสตร์ยังหลงเหลือคุณค่าใดบ้างในโลกสมัยใหม่ กระทั่งต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ไม่กลายเป็นศาสตร์ที่ตายแล้ว . . .


3. ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

เศรษฐศาสตร์ในโลกที่ไร้ข้อจำกัด

‘บ้าน วัด โรงเรียน’ คือเบ้าหลอมความโกง
ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวทำให้คอร์รัปชั่นมีความน่ารักขึ้น
การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นเริ่มจากตั้งคำถามว่า ‘ความเจ็บปวด’ (pain) คืออะไร
วัฒนธรรม ‘หวย’ สะท้อนสังคมที่ ‘ไร้ความหวัง-ไม่กล้าเปลี่ยน’
‘ความไร้บ้านทางใจ’ ของคนไร้บ้านในประเทศไทย

ข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นความรู้ที่ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง นำเสนอต่อสังคมในรอบหลายปีที่ผ่านมา คำอธิบายของธานีไม่เพียงแต่สดใหม่ แหลมคม และชวนคิดเท่านั้น หากแต่ยังเล่าเรื่องได้อย่างมีพลังและน่าเชื่อถือ …


4. ดร.ธร ปีติดล

โลกใหม่ของเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์พัฒนา

‘เศรษฐศาสตร์พัฒนา’ ‘เศรษฐศาสตร์การเมือง’ ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ‘นโยบายสวัสดิการ’ คือความสนใจที่ ธร ปิติดล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญ

หนึ่งในผลงานที่เขาลงลึกเข้าไปศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมคือเรื่อง เข้าใจบทบาททางการเมืองของคนชั้นกลางระดับบนในประเทศไทย: กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ กปปส. ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เห็นเข้าใจวิกฤตทางการเมืองผ่านกลุ่ม กปปส. เท่านั้น หากยังเป็นการทบทวนพัฒนาการของเศรษฐกิจและการเมืองไทยในรอบ 30 ปีหลังด้วย

นั่นก็เพราะ ธร ปิติดล เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เพียงเฝ้าติดตาม-ตรวจสอบสังคมไทยผ่านแค่ตัวเลขกำไร-ขาดทุนเท่านั้น หากยังหยิบรายละเอียดชีวิตของผู้คน ทรรศนะทางการเมือง ไปจนถึงผลกระทบทางการเมืองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสังคมไทยด้วย

หลายครั้งที่ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ แวดวงเศรษฐศาสตร์มักถูกคาดหวังไม่ต่างไปจากแวดวงรัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ เพื่อให้ตอบคำถามเสมอว่าปัญหาคืออะไร เกิดจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร . . .


สนับสนุนโดย

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s