เศรษฐศาสตร์ (ไม่) ตาย

หลังวิกฤตการเงินโลก 2008 ผู้คนจำนวนมากหันมาตั้งคำถามกับพลังในการอธิบายโลกของวิชาเศรษฐศาสตร์ บ้างตำหนินักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤต บ้างวิจารณ์ความอับจบทางปัญญาในการแก้ปัญหาหลังวิกฤต ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาสำคัญอื่นๆ อย่างความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ฯลฯ มิหนำซ้ำ วิชาเศรษฐศาสตร์ยังถูกซ้ำเติมด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกำลังกลายเป็นคนตกยุค และอาจต้องตกงานไม่ต่างจากอีกหลายอาชีพ ความนิยมในตัววิชาเศรษฐศาสตร์ยังเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้สนใจเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์อีกต่อไป...